WoW Okienko addon Dragonflight/Wrath of the Lich King Classic 2024
logo
wow addon Okienko

Okienko

Game Version: 8.0.1
Total Downloads: 424
Updated: Sep 11, 2018
Created: Aug 24, 2018
download OkienkoDownload Earlier Versions

Earlier Versions

Name Size Uploaded Game Version Downloads
Okienko 3.0 release 1.16 KB Sep 11, 2018 8.0.1 225 download Okienko Okienko 3.0 releaseDownload
Okienko 2.0 release 1.89 KB Aug 27, 2018 8.0.1 67 download Okienko Okienko 2.0 releaseDownload
Okienko 1.3 release 1.56 KB Aug 25, 2018 8.0.1 38 download Okienko Okienko 1.3 releaseDownload
Okienko 1.2 release 1.57 KB Aug 24, 2018 8.0.1 55 download Okienko Okienko 1.2 releaseDownload
Okienko 1.1 release 1.49 KB Aug 24, 2018 8.0.1 39 download Okienko Okienko 1.1 releaseDownload

Description

Share this:

[EN] 

Automatically changes the raid profile depending on its size and type of instance.

IMPORTANT: In order for this function to work properly, you need to set up 5 profiles in the game with specific names:

  • Arena
  • Battleground
  • Party
  • Raid25
  • Raid40

(settings of specific profiles for self-configuration)

 

[PL]

Automatycznie zmienia profil raidu w zależności od jego wielkości i rodzaju instancji.

WAŻNE: Aby ta funkcja działała prawidłowo trzeba ustawić 5 profili w grze o konkretnych nazwach:

  • Arena
  • Battleground
  • Party
  • Raid25
  • Raid40

(ustawienia konkretnych profili do samodzielnego skonfigurowania)

Comments

Add a comment