WoW Okienko Framuga addon Dragonflight/Wrath of the Lich King Classic 2024
logo
wow addon Okienko Framuga

Okienko Framuga

Game Version: 8.0.1
Total Downloads: 109
Updated: Sep 11, 2018
Created: Sep 11, 2018
download Okienko FramugaDownload Earlier Versions

Earlier Versions

Name Size Uploaded Game Version Downloads
Okienko Framuga 1.0 release 1.48 KB Sep 11, 2018 8.0.1 109 download Okienko Framuga Okienko Framuga 1.0 releaseDownload

Screenshots

Description

Share this:

[EN]

 

Adds some personal improvements, such as: deleting text values for a pet, changing a portrait of a character to a class icon, turning off the incoming damage/healing text on the frame of a character and pet and disabling the castbar of our target.

 

[PL]

 

Dodaje kilka osobistych usprawnień, takich jak: usunięcie wartości tekstowych dla zwierzaka, zmiana portretu postaci na ikonę klasy, wyłączenie tekstu z leczenia i obrażeń na ramce postaci i zwierzaka oraz wyłączenie "castbara" naszego "targetu".

Comments

Add a comment